دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه زيست شناسي

 
 
 

آزمايشگاه زيست شناسي

 

ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه

ميكروسكوپ نوري، ميكروتوم، استريوميكروسكوپ، آون، انكوباتور، بن ماري، اسپكتروفتومتر، ميكروسانتريفوژ، اسپيرومتر، هود لامينار، ترازوي ديجيتال، هيترمگنت، لام هاي آماده، هرباريوم گياهي، نمونه هاي ماكروسكوپي جانوري، انواع محيط هاي كشت، رنگ هاي آزمايشگاهي، و...

دروس سرويس داده شده

زيست شناسي گياهي، زيست شناسي جانوري، سلولي ملكولي، ميكروبيولوژي، فيزيولوژي

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه

انجام مطالعات بافت شناسي، محيط مناسب جهت مطالعات ميكروب شناسي، محيط مناسب جهت مطالعات بيولوژيك بر روي حيوانات آزمايشگاهي، و ...

 

 
//
//
Powered by DorsaPortal