دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي

 
 
 

آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي

 

ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه

هيتراستيرر، انواع وسايل و ظروف شيشه اي، ترازوي ديجيتال، دستگاه هاي UV-Vis ، GC ، HPLC ، FT-IR ، جذب اتمي، نشر شعله، اتولب، PHمتر، هدايت سنج

دروس سرويس داده شده

آزمايشگاه تجزيه 2 و تجزيه دستگاهي رشته شيمي

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه

انجام كليه تست هاي دستگاهي ، دستگاه هاي موجود

 

 

//
//
Powered by DorsaPortal