دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه شيمي تجزيه

 
 

 

آزمايشگاه شيمي تجزيه

 

ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه

هود، هيتراستيرر، دستگاه آب مقطر گيردوبارتقطير، دستگاه سانتريفيوژ، كوره الكتريكي، ترازوي ديجيتال، انواع وسايل و ظروف شيشه اي، تجهيزات ايمني آزمايشگاه

دروس سرويس داده شده

آزمايشگاه شيمي تجزيه رشته هاي شيمي، علوم تجربي و رشته هاي مهندسي( شيمي، متالوژي، كشاورزي)

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه

تست هاي تجزيه اي غير دستگاهي مانند انواع تيتراسيون ها

 

 
 
//
//
Powered by DorsaPortal