دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
درباره دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم پايه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

در يك نگاه

 
 
 
 
 

معرفي دانشكده :

دانشكده علوم پايه در سال 1392 در ساختمان دكتر حسابي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول  تاسيس شد. اين دانشكده شامل چهار گروه آموزشي با گرايشهاي مختلف در مقاطع تحصيلي متنوع به شرح زير مي باشد :

-    گروه رياضي(كارشناسي رياضي محض - كارشناسي رياضيات و كاربردها -  كارشناسي ناپيوسته آموزش رياضي - كارداني تربيت معلم آموزش رياضي ) ،

-    گروه فيزيك( كارشناسي فيزيك)،

-    گروه شيمي(كارشناسي شيمي محض -  كارشناسي شيمي- فناوري اطلاعات)،

-    گروه علوم تجربي( كارشناسي زمين شناسي - كارشناسي ناپيوسته آموزش علوم تجربي -  كارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي).

 

اين دانشكده هم اكنون داراي 10 رشته تحصيلي، 51 هيأت علمي تمام وقت، 65 مدرس مدعو ،700 دانشجو  و 13 كارمند مي باشد. از جمله امكانات اين دانشكده ميتوان به سايت كامپيوتر مجهز، سالن كنفرانس اختصاصي، كتابخانه ، سالن مطالعه و كلاسهاي آموزشي با امكانات صمعي و بصري مناسب اشاره كرد. همچنين از ميان فضاهاي آزمايشگا هاي مجهز اين دانشكده مي توان به آزمايشگاه فيزيك 1 و 2 ، آزمايشگاه اپتيك، آزمايشگاه فيزيك جديد، آزمايشگاه شيمي عمومي، آزمايشگاه شيمي آلي، آزمايشگاه شيمي تجزيه ، آزمايشگاه شيمي فيزيك و معدني، آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي ، آزمايشگاه زيست شناسي، آزمايشگاه زمين شناسي و .... اشاره كرد كه از كيفيت بسيار مطلوبي برخوردار مي باشند. رياست  دانشكده علوم پايه در حال حاضر بر عهده جناب آقاي بهروز باغبان زاده مي باشد كه در كنار ايشان، آقاي محمد بادروج  به عنوان معاون آموزشي دانشكده ، آقاي مهدي بسي خواسته به عنوان مدير پژوهشي دانشكده، آقاي دكتر نادر رستمي زاده به عنوان مدير گروه شيمي، آقاي حامي فريد يوسفي به عنوان مدير گروه فيزيك ، آقاي علي شهيدي كيا به عنوان مدير گروه رياضي و خانم دكتر زهرا خشنود به عنوان مدير گروه علوم تجربي عهده دار مسئوليت مي باشند.

 
 

گروهها و رشته هاي زير مجموعه

رديف

گروههاي آموزشي

رشته هاي زيرمجموعه گروه

1

رياضي

-          كارشناسي رياضي محض

-          كارشناسي رياضيات و كاربردها

-          كارشناسي ناپيوسته آموزش رياضي

-           كارداني تربيت معلم آموزش رياضي

2

فيزيك

-          كارشناسي فيزيك اتمي و مولكولي

3

شيمي

-          كارشناسي شيمي محض

-          كارشناسي شيمي- فناوري اطلاعات

4

علوم تجربي

-          كارشناسي زمين شناسي

-           كارشناسي ناپيوسته آموزش علوم تجربي

-           كارداني تربيت معلم آموزش علوم تجربي

 

 

 

 

تعداد كتاب­هاي اختصاصي به تفكيك رشته

رديف

نام رشته

تعداد عنوان

تعداد جلد

1

رياضي

1990

6000

2

فيزيك

2700

7600

3

شيمي

1190

5900

4

علوم تجربي

1860

6000

 

 

تعداد اعضاي هيأت علمي

دكتري

بورسيه دكتري

فوق ليسانس

7

14

30

 

 

اطلاعات مربوط به پرسنل

رديف

حوزه فعاليت

تعداد پرسنل

1

آموزشي

4

2

پژوهشي

4

3

اداري مالي

3

4

خدمات

2

 

 

 

 

 

رديف

نوع سرويس

خدمات ارائه شده

1

كتابخانه

شامل كتب اختصاصي رشته هاي علوم پايه

2

سالن كنفرانس

اختصاصي دانشكده علوم پايه

3

سايت كامپيوتر(A)

 مخصوص اساتيد

4

سايت كامپيوتر(B)

مخصوص دانشجويان

5

سالن مطالعه

مخصوص دانشجويان

6

اتاق اختصاصي اساتيد

ويژه اساتيد دانشكده علوم پايه

 

 

 

فضاهاي آموزشي

متراژ فضاهاي آموزشي

حدود 4000 متر مربع

تعداد كلاسهاي آموزشي

30 باب

متراژ كارگاهها و آزمايشگاهها

حدود 1000 متر مربع

تعداد كل كارگاهها و آزمايشگاهها

12 باب

متراژ كل فضاي دانشكده

حدود 5000 متر مربع

 

 
 

 

 
//
//
Powered by DorsaPortal