دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه نماتد شناسي

 
 

آزمايشگاه نماتد شناسي

 

 تجهيزات:

سانتريفوژ، ميكروسكوپ، بينوكولار، انكوباتور،وسايل شيشه اي آزمايشگاهي،سري كامل نمونه هاي ميكروسكوپي نماتدهاي پارازيت گياهي

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه:

 

 
 
//
//
Powered by DorsaPortal