دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه ويروس شناسي

 
 

آزمايشگاه ويروس شناسي

 

 تجهيزات:

دستگاه ترموسايكل، دستگاه مايكروويو،سانتريفوژ يخچالدار،شيكر ارلن،يخچال،فريزرف دستگاه اليزاريدر،تانك ازت، سري كامل وسايل شيشه اي آزمايشگاهي،ميكروسكوپ، سري كامل سمپلر

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه:

 

 

 

 
//
//
Powered by DorsaPortal