دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
اتاق رشد مخصوص نمونه‏ هاي كشت بافت

 
 

اتاق رشد مخصوص نمونه‏ هاي كشت بافت

 

ساير خدمات :

ريزازديادي گياهان چوبي و علفي،همكاري در خصوص انجام پايان‏ نامه ‏هاي دانشجويان كارشناسي‏ ارشد و دكتري اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي

 

 
 
 
//
//
Powered by DorsaPortal