دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي

 
 

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي

 

 تجهيزات :

دستگاه  NIR(Near Infrared Analyzer)، دستگاه تشعشع سنج گياهي، دستگاه اندازه‏گيري سطح برگ گياهي، بذرشمار اتوماتيك، كروماتوگرافي لايه نازك با اسكنر مخصوص، ترازوي ديجيتال با دقت‏هاي مختلف، دستگاه آون، دستگاه كلروفيل‏متر گياهي، اسپكتروفتومتر نانودراپ

ساير خدمات :

تعيين ميزان پروتئين، قند، نشاسته، روغن و رطوبت انواع بذور گياهي ،انجام آزمون تعيين قوه ناميه و سرعت جوانه‏زني انواع بذور گياهي،اندازه‏گيري ميزان كلروفيل برگ انواع گياهان با دستگاه كلروفيل‏متر

 

 
 
 
 
//
//
Powered by DorsaPortal