دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
درباره دانشكده كشاورزي


دانشكده كشاورزي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
در يك نگاه


 
 

            دانشكده كشاورزي ابتدا در سال 1382 در ساختمان دكتر حسابي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول تاسيس شد اما در سال 1387 به ساختمان‌هاي خوارزمي و اميركبير در سايت آزادگان منتقل گرديده و توسط سازمان مركزي دانشگاه به تصويب رسيد.اين دانشكده شامل پنج گروه آموزشي زراعت و اصلاح نباتات، گياه‌پزشكي، علوم خاك، مهندسي آب و ماشين‌هاي كشاورزياست كه در مجموع داراي 11 رشته تحصيلي، 24 هيأت علمي تمام وقت، 3 عضو هيأت علمي نيمه وقت، بيش از 600 دانشجو و 8 كارمندمي باشد. از جمله امكانات اين دانشكده ميتوان به مجتمع آزمايشگاهي مستقل (ساختمان امير كبير) اشاره كرد كه آزمايشگاه‌هاي آن از كيفيت مطلوبي برخوردار بوده و با اخذ مجوزهاي لازم، بزودي آزمايشگاه معتمد و استاندارد آب، خاك و گياه در اين دانشكده راه اندازي خواهد شد. زمين‌هاي كشاورزي در اختيار دانشكده عبارتند از زمين سنجر (7 هكتار)، زمين چم دولتي (50 هكتار) و زمين كرخه (100 هكتار). همچنين طرح‌هاي دو منظوره‌ي آموزشي-توليدي در دست اجراي دانشكده به ترتيب حروف الفباء عبارتند از:

1)     احداث گلخانه‌ها‌ي ازدياد و توليد محصولات كشاورزي

2)     پرورش بلدرچين

3)     پرورش ماهيان گرم آبي

4)     توليد قارچ خوراكي تكمه‏اي

5)     توليد كود آلي ورمي‏كمپوست

 

 


 

گروهها و رشته هاي زير مجموعه

رديف

گروههاي آموزشي

رشته هاي زيرمجموعه گروه

1

زراعت و اصلاح نباتات

-          كارشناسي پيوسته زراعت و اصلاح نباتات

-          كارشناسي ارشد ناپيوسته زراعت

-          كارشناسي ناپيوسته مهندسي توليدات گياهي

-          كارداني پيوسته امور زراعي و باغي

2

گياه‌پزشكي

-          كارشناسي پيوسته گياه‌پزشكي

3

علوم خاك

-          كارشناسي پيوسته خاكشناسي

4

مهندسي آب

-          كارشناسي پيوسته مهندسي آب

-          كارشناسي ناپيوسته مهندسي آبياري

5

ماشين‌هاي كشاورزي

-         كارشناسي ارشد ناپيوسته مكانيزاسيون كشاورزي

-         كارشناسي پيوسته مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي

-         كارداني پيوسته ماشين‌هاي كشاورزي

 

 

 

 

تعداد كتاب­هاي اختصاصي به تفكيك رشته

رديف

نام رشته

تعداد عنوان

تعداد جلد

1

زراعت و اصلاح نباتات

735

3675

2

گياه‌پزشكي

538

2690

3

علوم خاك

482

2407

4

مهندسي آب

474

2374

5

ماشين‌هاي كشاورزي

465

2329

 

تعداد اعضاي هيأت علمي

دكتري

بورسيه دكتري

فوق ليسانس

16

8

-

 

اطلاعات مربوط به پرسنل

رديف

حوزه فعاليت

تعداد پرسنل

1

آموزشي

2

2

پژوهشي

-

3

اداري مالي

4

4

خدمات

2

 

فضاهاي آموزشي

متراژ فضاهاي آموزشي

حدود 2000 متر مربع

تعداد كلاسهاي آموزشي

11 باب

متراژ كارگاهها و آزمايشگاهها

بيش از 1000 متر مربع

تعداد كل كارگاهها و آزمايشگاهها

14 باب

متراژ كل فضاي دانشكده

حدود 5000 متر مربع

 

//
//
Powered by DorsaPortal