دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
درباره دانشكده علوم انساني

 

دانشكده علوم انساني

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

در يك نگاه

 

چارت سازماني دانشكده علوم انساني
 
 

دانشكده علوم انساني در يك نگاه

مشخصات فني ساختمان دانشكده

 • متراژ كل مساحت زيربناي ساختمان‌هاي علوم انساني : 8000 متر مربع (5000 مترمربع ساختمان امام + 3000 مترمربع ساختمان آموزشي تربيت بدني)
 • تعداد طبقات : 6 طبقه (3 طبقه ساختمان امام + 3طبقه ساختمان آموزشي تربيت بدني)
 • زيربناي هر طبقه: ساختمان امام هر طبقه حدوداٌ 1670 متر مربع و ساختمان آموزشي تربيت بدني هرطبقه حدوداٌ 1000 متر مربع
 • تعداد فضاهاي كلاسي: 49 كلاس (نظري + عملي)
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • سيستم گرمايش و سرمايش: مجهز به سيستم يكپارچه مركزي چيلر
 • سرويس بهداشتي: هر طبقه دو سرويس مجزا ( برادران و خواهران)

اطلاعات ساير خدمات در دانشكده

 • كتابخانه مركزي
 • سالن مطالعه ويژه دانشجويان دانشكده به تفكيك خواهر و برادر
 • سايت كامپيوتر ويژه اساتيد دانشكده (30 مترمربع )
 • سايت كامپيوتر ويژه دانشجويان دانشكده در 2 سايت مجهز (به متراژ150 مترمربع )
 • سالن ارائه اختصاصي دانشكده (73 مترمربع)
 • اتاق اساتيد(عمومي)
 • اتاق اساتيد (اختصاصي به تفكيك براي گروه‌هاي آموزشي دانشكده)
 • اتاق مدير كلاس ( 55 متر )
 • مجهز به كلاس هاي سمعي و بصري( حداقل 8 كلاس)
 • مجهز به شبكه اينترنت
 • مجهز به شبكه اتوماسيون آموزشي و اداري

تشكيلات سايت رياست دانشكده

 • اتاق رياست دانشكده
 • اتاق معاونت امور آموزشي دانشجويي دانشكده
 • اتاق مدير پژوهشي دانشكده
 • اتاق مسئول دفتر سايت رياست
 • اتاق متصدي دبيرخانه و بايگاني اداري
 • اتاق مديران گروه ( نه اتاق اختصاصي)
 • اتاق رئيس اداره خدمات آموزشي
 • اتاق مدير برنامه ريزي دانشكده
 • اتاق آموزش دانشكده و بايگاني در سه فضا (كارشناسان آموزشي و بايگاني)
 • اتاق مسئول امور عمومي دانشكده

گروه/ رشته هاي دانشكده

 •  

تعداد اعضاء هيات علمي تمام وقت دانشكده

 • دكتري: ........... نفر ، بورسيه دكتري: ........ نفر ، فوق ليسانس :........ نفر

تعداد اعضاء هيات حق التدريس دانشكده

 • 0000000 نفر

تعداد آزمايشگاه ها و گارگاه هاي اختصاصي دانشكده

 • 9 كارگاه و آزمايشگاه اختصاصي مجهز و مستقل شامل:

سايت كامپيوتر 1 و 2 ، آزمايشگاه زبان 1 و 2 ، آزمايشگاه روانشناسي، كارگاه مشاوره، كارگاه تكنولوژي آموزشي، كارگاه باستان‌شناسي، سالن پينگ‌پنگ

تعداد دانشجويان دانشكده

 • 000000000000 نفر

مجموع ساعات دروس سرويسي دانشكده به ساير دانشكده ها (سال تحصيلي 92-91)

 • نظري : 0000000000000 ساعت
 • عملي: 0000000000000 ساعت جمع كل : 000000000 ساعت

مجموع دانشجويان سرويس داده شده واحد توسط دانشكده علوم انساني (سال تحصيلي 92-91)

 • گروه 00000000000000 : 000000 نفر

تعداد كل كتب­ اختصاصي متناسب با رشته­ها

 • 0000000 جلد

تعداد عناوين مجلات و نشريه­ها

 • 00000 عنوان ( فارسي و لاتين)

آمار و اطلاعات گروه ها و رشته هاي آموزشي:


دانشكده

رديف

گروه آموزشي

رشته آموزشي

مقطع تحصيلي

سال تاسيس

تعداد دانشجو

علوم انساني

1

حقوق

حقوق

كارشناسي پيوسته

83

824

2

علوم تربيتي

مديريت و برنامه ريزي درسي

كارشناسي پيوسته

72

208

مديريت و برنامه ريزي درسي

كارشناسي ارشد

84

145

آموزش ابتدائي

كارداني

66

87

آموزش ابتدائي

كارشناسي‌نا پيوسته

67

214

3

معارف اسلامي

ديني عربي

كارشناسي ناپيوسته

67

32

ديني عربي

كارداني

66

-

ادبيات عرب

كارشناسي ارشد

91

13

4

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

67

130

ادبيات فارسي

كارداني

66

-

ادبيات فارسي

كارشناسي ارشد

72

167

5

زبان انگليسي

مترجمي زبان انگليسي

كارشناسي پيوسته

84

364

آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ناپيوسته

66

110

آموزش زبان انگليسي

كارداني

 

39

6

تربيت بدني

تربيت بدني و علوم ورزشي

كارشناسي پيوسته

83

172

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

كارشناسي ناپيوسته

84

114

7

روانشناسي

مشاوره وراهنمائي

كارشناسي پيوسته

84

247

روانشناسي كودكان استثنائي

كارشناسي پيوسته

83

86

8

علمي كاربردي حسابداري

علمي كاربردي حسابداري

كارشناسي ناپيوسته

 

313

9

باستان شناسي

باستان شناسي

كارشناسي پيوسته

82

111

باستان شناسي

كارداني

83

-

جمع كل

3410

//
//
Powered by DorsaPortal