دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مراقبت­های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت : WHO شعار امسال سازمان
پرسـتاري
 

طرح درس پرستاري (تئوري)

مادر و نوزادان

بهداشت روان

داخلي جراحي و سالمندان

اطفال

بهداشت مادر و كودك

بهداشت روان 2

اصول و مهارت هاي پرستاري

پرستاري كودكان 1

بهداشت مادر و نوزادان(2 )

 

فرآيند آموزش به بيمار

پرستاري كودكان 2

 

 

بررسي وضعيت سلامت مددجو


 

 

پرستاري داخلي و جراحي 4


 

بهداشت جامعه

طرح درس ارتوپدي

اصول مديريت پرستاري

 

پرستاري بهداشت جامعه 3

طرح درس سي سي يو

اصول مديريت

 

                                                                              

مراقبت هاي پرستاري از بيماران مبتلاء به مشكلات كبد و غدد و ديابت


 

 

پرستاري بزرگسالان/سالمندان 1


 

 

مفاهيم پايه


 
 

طرح درس پرستاري (عملي)

روزانه

سالانه

پرستاري داخلي جراحي

پرستاري بهداشت روان

پرستاري داخلي جراحي

پرستاري بهداشت جامعه

بررسي وضعيت سلامت مددجو

پرستاري بهداشت روان 2

بررسي وضعيت سلامت مددجو

پرستاري سلامت جامعه - فرد و خانواده - محيطپرستاري ارتوپديپرستاري مراقبت هاي ويژه

پرستاري مراقبت هاي ويژه

پرستاري كودكان


پرستاري مراقبت هاي ويژه (CCU)

پرستاري مراقبت هاي ويژه(CCU)

پرستاري كودك سالم


پرستاري مراقبت هاي ويژه (دياليز) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal