دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مراقبت­های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت : WHO شعار امسال سازمان
پرسـتاري

  بالينيفرمهاي ارزشيابي پرستاري
بهداشت مادر و نوزادان

بهداشت روان

بهداشت جامعه

كارآموزي در عرصه بهداشت مادران و نوزادان

كارآموزي بهداشت روان

كارآموزي در عرصه بهداشت جامعه


كارآموزي در عرصه بهداشت روان


كودكان پرستاري

كارآموزي بيماريهاي بزرگسالان و سالمندان

پرستاري ويژه

 كارآموزي در عرصه كودكان 1 نوزادان

كارآموزي بيماريهاي بزرگسالان/سالمندان 2(ارتوپدي)

كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه CCU  

كارآموزي نوزادان

كارآموزي بيماريهاي بزرگسالان/سالمندان 1

كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه ICU


 كارآموزي بيماريهاي بزرگسالان/سالمندان 2

فرم ارزشيابي بخش دياليز
پرستاري داخلي - جراحي

اصول و فنون پرستاري

داروشناسي

كارآموزي در عرصه POST CCU

كارآموزي اصول و فنون پرستاري

كارآموزي داروشناسي

كارآموزي در عرصه (4) يا فوريت ها- اورژانسكارآموزي در عرصه داخلي جراحي (2) يا (3) اتاق عملكارآموزي در عرصه داخلي جراحي 1كارآموزي در عرصه داخلي جراحي 4كارآموزي مركز تالاسمي

 

 

 

 

 

فرمهاي متفرقه


فوريت ها - اورژانس

مديريت پرستاري

فرمهاي نمرات دانشجويان

كارآموزي در عرصه (4) يا فوريت ها - اورژانس

كارآموزي در عرصه مديريت پرستاري

فرم تقسيم كار در كارآموزي

 

 

 

 

 

/
عنـاوین اصلی
/
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal