دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
گروه هاي آموزشي
 

گروه هاي آموزشي دانشكده كشاورزي :

 

           گروه گياه پزشكي

            گروه زراعت و اصلاح نباتات

            گروه ماشين هاي كشاورزي

            گروه خاكشناسي

            گروه مهندسي آب

گروه توليدات گياهي

//
//
Powered by DorsaPortal